Dates Supplier
Green Diamond International S/B | Tel: (+60) 389411300 | H/P: (+60) 173122220

Green Diamond International S/B Buah Kurma Jujube


Whatsapp 0173122220


Buah Kurma Jujube

Buah Kurma Jujube adalah sejenis buah Kurma yang bewarna merah dan dipanggil Kurma merah atau Kurma Cina. Ia boleh didapati dari Iran ke Selatan China dan juga tenggara Eropah dan namanya berbeza mengikut kawasan setermpat. Di India dan Pakistan ia dipanggil Inab dan di Asia timur dipanggil Kurma merah, Kurma Cina atau India. Dalam kawasan Iran pokok kurma jujube ditanam di beberapa bahagian tanah tinggi seperti kawasan Iran Khorasan. Read More

Order Now!