Dates Supplier
Green Diamond International S/B | Tel: (+60) 389411300 | H/P: (+60) 173122220

Green Diamond International S/B Jenis jenis buah kurma


Whatsapp 0173122220


Jenis jenis buah kurma

Kurma adalah buah yang di tanam di kawasan tropika dan kawasan tertentu di seluruh dunia. Iran mempunyai kepelbagaian cuaca menjadikannya salah satu kawasan pengeluar kurma terbesar di dunia. Antara jenis kurma yang penting untuk Iran ialah Stamaran (Sayer), Mazafati (Kimia), Kabkab, Shahani, Zahedi (Zahidi), Rabbi, Khazravi, Bahri, Mordar Sang dan Allmehtari. Masing-masing adalah penting untuk wilayah yang berbeza.

Read More

Order Now!